Kannattaako laatuyhtiöihin nyt sijoittaa?

Laatuyhtiöiden nimeen vannovat monet tunnetut sijoittajat, Warren Buffett mukaan lukien. Tunnusomaista laatuyhtiöille on korkea kannattavuus sekä eritoten vakaa tulos, joka kantaa läpi suhdanteiden. Vahva tase on myös yksi laatuyhtiöiden tunnusmerkki. Vahva tase mahdollistaa investoinnit ja antaa samalla myös turvallisuutta suhdanteen ollessa matala.

Laatuyhtiötä voi etsiä joko laadullisten tai numeeristen menetelmien avulla. Kvalitatiivisessa analysoinnissa sijoittajan tulee perehtyä huolellisesti salaisuuteen, millä menestys on luotu sekä strategiaan, mikä palvelee nykyhetkeä. Sijoittajan tulee olla perillä myös laatuyhtiön toimialaa koskevista markkinanäkymistä ja olla selvillä, mikä on yhtiön strateginen kilpailuetu. Siihen ei riitä pelkästään yhtiön tuottamat materiaalit sijoittajaa varten. Mikäli sijoittaja ei itse ota selvää huolellisesti, jää useimmiten huomioimatta kilpailuympäristössä tapahtuvat muutokset.

Laatuyhtiöille ominaiset seikat ovat seuraavat:

  • laatuyhtiö toimii kasvavalla markkinalla
  • laatuyhtiö omaa kestävän kilpailuedun
  • laatuyhtiöllä on taito muuttua markkinaympäristön ja kilpailuympäristön muuttuessa
  • laatuyhtiö reagoi nopeasti kysynnän muutoksiin
  • laatuyhtiö panostaa tuotekehitykseen sekä investoi kasvuun

Analysoidessa laatuyhtiötä on huomioitava, että laatustatus tuskin säilyy vuosikymmeniä. Esimerkiksi Nokia on kuulunut laatuyhtiöiden joukkoon, mutta sen asema on muuttunut täysin toisenlaiseksi.

Sijoittajan etsiessä laatuyhtiötä kannattaakin turvautua enemmän tunnuslukuperusteiseen analysointiin. Kvantitatiiviseen menetelmään perustuva arviointi perustuu faktatietoihin, ei niinkään tunnetason valintaan. Laatuyhtiöt ovat tuottaneet yli 30 vuoden tarkastelussa selvästi paremmin markkinaindeksiä tai muita sijoitustyylejä verratessa ja huomattavasti pienemmällä riskillä.

Laatuyhtiöiden kvantitatiiviset ominaisuudet ovat seuraavat:

  • Korkea oman pääoman tuotto – % (ROE-%)
  • Suhdannesyklistä riippumaton vakaa kannattavuus (EBIT-% ja/tai ROE-%)
  • Vahva tase

MTV:n ja Kauppalehden markkinaraadissa näkemyksiään avannut toimittaja ja kirjailija Karo Hämäläinen kertoo laatusijoittajan ostavan vain parhaita yhtiöitä ja valikoi ne salkkuunsa huolella. Samaa mieltä markkinaraadissa oli myös Nordnetin osakestrategisti Jukka Oksaharju.

Salkun ehdoton kriteeri on se, että yhtiön liiketoiminnalla on jokin olennainen kilpailuetu, jonka ansiosta se pystyy syklien yli tekemään erinomaista tuottoa omille pääomilleen.” Hämäläinen kommentoi. Hän myös sanoi laatuyhtiöihin sijoittamisen suoriin osakkeisiin olevan myös ihmisten saatavilla, joilla ei ole suuria varoja. Laatuyhtiöihin voi siten sijoittaa pienemmälläkin pääomalla. Laatuyhtiöön sijoittava ei katso sijoittaessaan ainoana kriteerinä osakkeen hintaa, kun taas arvoyhtiölähtöinen sijoittaja haluaa ostaa edullisesti ja myydä kalliilla.

Hämäläinen sanoo, että sekä arvo- että laatusijoittajat saattavat kuitenkin ostaa hyvinkin samoja osakkeita salkkuunsa, koska kummankaan strategian näkökulmalla sijoittava ei halua ostaa osakkeita ylihinnalla. Kyseessä on siis seikka, missä arvioidaan enemmänkin sitä, mikä on päällimmäinen ajatus; yhtiön liiketoiminnan arviointi vai osakkeen arvostus. Markkinaraatiin kuului myös Taalerin salkunhoitaja Mika Heikkilä. Hänen strategiansa on enemmän tunnettu arvosijoittamisen näkökulmasta käsin. Heikkilä ottaa esimerkiksi hissiyhtiö Koneen, joka on tällä hetkellä laatuyhtiö ja toimialansa kilpailuetuna toimii erinomaisesti hissien huoltotoiminta.

On selvää, että laatuyhtiöön sijoittavan on perehdyttävä tarkasti myös niihin seikkoihin, mikä on aiheuttanut mahdollisesti huonon osavuosituloksen. On myös mahdollista, että laatuyhtiö menettää laadullisuutensa siinä tapauksessa, että on arvioinut valloilla olevan suuren trendin väärin. Riskinsä on siinäkin, että tuloksen ollessa kunnossa, yhtiö käyttää omaa pääomaansa tekemällä yritysostoja yhtiöihin, joiden trendi toimialalla on jo laskenut. ”Jos huono tulos johtuu yhtiön markkina-aseman murenemisesta, silloin on hyvä aika myydä.” Hämäläinen kommentoi.

Laatuyhtiöihin sijoittaminen antaa turvaa laskusuhdanteissa ja niiden osinkotuotoilla on mahdollista ostaa salkkuun enemmän katetta. Laatuyhtiöihin kannattaa sijoittaa läpi suhdanteiden, mutta sijoittajan on seurattava markkinoiden reagointia.

Lähteet:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/viisas-sijoittaja-etsii-laatuyhtioita–mutta-ei-sorru-maksamaan-niista-liikaa/YMfnZr2V

www.sijoittaja.fi